Hoe belangrijk is het levenstestament?

levenstestament

Iedereen weet natuurlijk wel wat een gewoon testament is. Dit gezegd hebbende is het zo dat er de laatste jaren ook heel wat wordt gepraat over het zogenaamde levenstestament. Het betreft hier een testament dat zoals de naam reeds laat vermoeden niet in voege treedt wanneer de persoon in kwestie is overleden. In plaats daarvan treedt ze in voege op het ogenblik dat de persoon in kwestie nog in leven is, maar bijvoorbeeld niet langer in staat is om zijn of haar financiële belangen te behartigen. Voor heel wat mensen geldt dat het nog niet helemaal duidelijk is wat het levenstestament precies inhoudt. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn, want we vertellen je er graag alles over door middel van de informatie hier op deze pagina!

Uit welke drie onderdelen bestaat het levenstestament?

Voor het testament geldt dat het een document is welke bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het gaat hierbij dan om de volgende onderdelen:

  1. De financiële evenals zakelijke belangen;
  2. De keuze voor het al dan niet verkrijgen van medische behandelingen en reanimatie;
  3. De mogelijke persoonlijke wensen waar de persoon in kwestie over beschikt;

Veel mensen denken dat ze er ook gewoon voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een bepaalde vertrouwenspersoon aan te stellen voor het behartigen van hun financiële evenals zakelijke belangen zonder dat ze daarvoor genoodzaakt zijn om een testament te laten opstellen. Dat is echter niet helemaal juist. Het is namelijk zo dat banken of andere financiële instellingen in dat geval de aangestelde persoon in kwestie meer dan waarschijnlijk niet zullen herkennen. Het spreekt voor zich dat dit niet onbelangrijke gevolgen kan hebben. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Vervangt een levenstestament het gewone testament?

Bovenstaande is een vraag die bijzonder vaak wordt gesteld. Het is echter in de praktijk zo dat het ene document het andere zeker niet vervangt. Zoals hierboven reeds vermeld is het dan ook zo dat een levenstestament een document is welke haar nut weet te bewijzen op het ogenblik dat de persoon in kwestie nog in leven is. Dat geldt dus voor alle duidelijkheid niet voor het gewone testament. Voor dit document geldt dat ze pas boven water komt op het ogenblik dat de persoon in kwestie komt te overlijden. Wil je dus met andere woorden echt goed voorbereid zijn voor hetgeen de toekomst allemaal voor jou in petto heeft? Dan zal je kunnen vaststellen dat het zowel interessant is om een levenstestament als een gewoon testament te laten opmaken.

Hoeveel bedragen de kosten voor een levenstestament opmaken?

Tot slot spreekt het voor zich dat het ook interessant kan zijn om te weten met welke kosten je ongeveer rekening dient te houden voor het laten opmaken van een testament. Het is zeer moeilijk om precies te bepalen hoeveel de exacte kostprijs zal bedragen. Dit in het bijzonder omdat deze kosten voornamelijk worden bepaald door de persoonlijke eisen waarover je beschikt. In principe kan je rekening houden met een gemiddeld prijskaartje voor het opstellen van je levenstestament van ongeveer 500 euro. Deze prijs is inclusief BTW. Let wel, beschik je over heel wat persoonlijke eisen en verwachtingen? Dan is het mogelijk dat deze kost nog verder zal oplopen.